Условия за ползване

Всеки един от аудио файловете на уебсайта е разрешен за изтегляне, както и придружаващата го информация  като карти, визуализации и списъци с местата за посещение, след като бъде заплатен. Всяко плащане предоставя достъп само до един аудиогид, на един език, избран от потребителя. За да получите достъп до закупения продукт на сайта, регистрацията на потребител в базата данни на сайта е задължителна.
 
Уебсайтът и неговото съдържание могат да бъдат променянипо всяко време без предизвестие. Вие се съгласявате да проверявате за актуализации, включително промени на сроковете и условията. Страницата съдържа връзки към други уебсайтове, които не са под наш контрол и за които ние не сме отговорни. Това включва, но не се ограничава до уебсайтове на трети страни, предлагащи хотелски резервации, коли под наем, билети за транспорт и други търговски или нетърговски сайтове. Можете да използвате уебсайта и неговото съдържание, на база "както е" и "както е на разположение" на свой собствен риск. Ние не можем да гарантираме, че съдържанието на този сайт е винаги надеждно, достъпно, навременно, сигурно, пълно и / или без грешки.
 
Ние не сме отговорни за каквито и да е финансови или други вреди, произтичащи от използването на уебсайта, включително пропуснати ползи или възможности за бизнес, загуба на данни, увреда на слуха Ви от слушане при висока сила на звука, злополуки по време на слушане или четене на съдържанието, повреди във вашите аудио и / или компютърни устройства или загуба на данни,съхранявани на тях, произтекли след сваляне на информация през нашия сайт. В никакъв случай не носим отговорност за щети, възникнали при използване на сайта в размер по-голям от 30 евро (в случай на използване на свободното съдържание) или до цената на дадената платена услуга. Вие се съгласявате, че приложими за използването на този сайт закони са тези на Република България, а юрисдикцията се определя спред локацията на Audioguide.bg. Вие се отказвате от възможностите за предприемане на мерки по силата на други юрисдикции. Българското законодателство касае също така и за потребители от цял свят, които са изтеглили и/или използвали съдържанието извън България. Ако не сте съгласни с това, не използвайте сайта. Всички възможни искове трябва да бъдат отправени в рамките на 3 месеца след изтегляне на съдържанието.
  
Можете да се свържете с Audioguide.bg  чрез формата за контакт или  на следния адрес:
 
Audioguide.bg ЕООД
Изпълнителен директор: Василий Метаниев
Бул. „Васил Левски“ 1
София 1142, България
ДДС номер: BG201014916
 
Поверителност
В Audioguide.bg ние уважаваме поверителността. Вашите данни за контакт от информационния бюлетин или от Вашата поръчка няма да бъдат предоставяни на трети лица.